Geïnteresseerd in PGB begeleiding voor zwemles?

Ben jij bekend met het PGB? Het staat voor persoonsgebonden budget. Het is een subsidie van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die ze nodig hebben. Dit zou intensieve zorg, voorzieningen, persoonlijke verpleging, begeleiding en dergelijke kunnen betekenen. Denk je dat je hiervoor in aanmerking komt? Iemand met PGB is vrij om zelf zijn/haar hulpverleners te selecteren en in te huren. Zo krijg je altijd iemand die bij jou past en waar je je veilig bij voelt. Iedereen die vanwege een beperking, stoornis of aandoening zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, mag gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Dit kan gelden voor afhankelijke ouderen of mensen met een lichamelijke-, verstandelijke- of zintuiglijke beperking, maar het kan ook voor jongeren gelden.

 

Wie komen in aanmerking en hoe vraag je een PGB aan

 

Het inkomen of vermogen is niet van belang of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een PGB. De financiële situatie heeft wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die meestal wel betaald moet worden. Bij het aanvragen van een PGB zijn er een aantal voorwaarden geboden. Ben je er klaar voor een PGB aan te vragen? Dan moet je de volgende stappen volgen. Bij de eerste stap moet je uitzoeken bij wel zorgloket je moet zijn om een PGB aan te vragen. Er zijn drie zorgloketten waar je terecht kunt, afhankelijk van je zorgvraag: de gemeente, het CIZ en de zorgverzekeraar. Tijdens het aanvragen is het belangrijk dat je kan aantonen waarom je een PGB nodig hebt. Bij de tweede stap vraag je een PGB aan, dit zou je online kunnen doen maar ook telefonisch. Vervolgens bekijkt het zorgloket je huidige situatie en beoordeeld de zorgvraag. Dan wordt er in kaart gebracht op welke zorg je recht hebt. En ten slotte beslist het zorgloket of een PGB wordt toegekend en welke voorwaarde daar bij horen.

Zwemles

 

PGB begeleiding jongeren

 

Veel mensen snappen niet waarom jongeren ook in aanmerking komen voor een PGB. Sommige ouders weten niet precies wat ze aanmoeten met een kind dat een stoornis heeft, waardoor PGB begeleiding een ideale uitkomst kan zijn. Zo kan het kind een zo veel mogelijk normale jeugd hebben, met behulp van de PGB begeleiding, voor zwemles bijvoorbeeld. Tegenwoordig kan iedereen zwemmen en hebben we er groots plezier aan. Met PGB begeleiding voor zwemles wordt er extra aandacht besteed aan het kind en hebben ze een uitlaat in een bepaalde sport. Zwemles is voor iedereen belangrijk, maar sommige hebben PGB begeleiding nodig.