Contractenrecht

Contractenrecht

Je hebt rechten en plichten in ons land en heel ons leven bestaat in feite uit het maken van afspraken. Afspraken staan vaak beschreven in contracten. Ondanks dat de afspraken benoemd zijn, kunnen er over contracten best geschillen ontstaan en wil een partij onder een overeenkomst uit. Dan komt contractenrecht in beeld.

Over de duur en de beëindiging van overeenkomsten

Contractenrecht wordt ook wel overeenkomstenrecht genoemd. Contractenrecht gaat over de duur en de beëindiging van overeenkomsten. Binnen elke organisatie zijn overeenkomsten belangrijk, zoals elke gemaakt fout grote consequenties kan hebben. Als ondernemer is het verstandig om in het kader van contractenrecht elk contract eerst te laten controleren.

Schadevergoeding eisen vanwege een geleverde wanprestatie

Als het om contractenrecht gaat, gaat het in de meeste gevallen om ingebrekestelling, een huurovereenkomst en de algemene voorwaarden. Een ingebrekestelling is noodzakelijk voor het ontbinden van een overeenkomst en om schadevergoeding vanwege het leveren van een wanprestatie te eisen. Uiteraard moet de schuldenaar daarvoor wel duidelijk in verzuim zijn.

Afspraken tussen huurder en verhuurder

Zoals de naam al sterk doet vermoeden is een huurovereenkomst noodzakelijk als je een huis gaat huren. In een dergelijke overeenkomst staan alle afspraken tussen de huurder en de verhuurder. Er kunnen vervelende situaties ontstaan als er zonder huurovereenkomst gehuurd wordt. Contractenrecht gaat ook op voor algemene voorwaarden. Door algemene voorwaarden op te stellen, doe je aan tijdbesparing. Ga maar na; eenmaal gemaakt kun je er bij elke volgende klant ook weer een beroep op doen.

Rechten en plichten voor jou en je klanten

In de algemene voorwaarden staan alle rechten en plichten voor jou en de klanten. Door die voorwaarden lopen beide partijen beduidend minder risico. Contractenrecht gaat ook op voor de zogenaamde overeenkomst van opdracht; in dit contract staan opdracht en afspraken tussen twee partijen. Er staat ook nadrukkelijk in beschreven wat de opdrachtnemer dan precies gaat uitvoeren voor de gever van de opdracht.

Samenwerkingsovereenkomst heeft vaak betrekking op investering of project

Ook de samenwerkingsovereenkomst valt onder contractenrecht; hierin staan afspraken tussen twee of meer partijen over de samenwerking die ze aangaan. Een dergelijk contract wordt vaak aangegaan voor een investering of project. Er zijn overigens diverse vormen van een samenwerkingsovereenkomst, waaronder een raamovereenkomst. Tenslotte, ook een arbeidsovereenkomst valt onder het contractenrecht. Hierin staan de afspraken tussen werkgever en werknemer opgenomen. Overigens dien je wel salaris voor je werkzaamheden te ontvangen van de werkgever voor er sprake is van een geldige arbeidsovereenkomst.

Meer informatie lees je hier.